Service Fees

Phí dịch vụ mua hộ

50,000 VNĐ/link đặt hàng.

Phí vận chuyển đường Hàng Không

1. Nhóm hàng hoá thông thường (Quần áo, mỹ phẩm, thuốc, đồ chơi, loa, amply, nồi cơm...)

Cân nặng VNĐ Đơn vị Ghi chú
0.1kg - 50kg 190,000 ₫ KG
Giá cước tính theo định mức 100g.
Ví dụ: gói hàng 550g thì làm tròn 600g. Giá cước là: 114,000 VNĐ
50KG - 150KG 170,000 ₫ KG
Trên 150 KG 165,000 ₫ KG
Quá khổ 30,000 ₫ KG Quá Khổ Thể tích = (Dài x Rộng x Cao)/6000

 

 

x

Carbon-neutral shipping with Shopify Planet
All deliveries are carbon neutral
Powered by Shopify Planet

Collapsible content

Collapsible row

Collapsible row

Collapsible row

Collapsible row